Kandidáti voleb do poslanecké sněmovny 2017

Regionální sněm Ústeckého kraje schválil jako lídra kandidátky v Ústeckém kraji pana Mgr. Karla Krejzu, místostarostu Litoměřic. Kandidátem z naší oblasti (okresu Louny) je pan Petr Jindřich, starosta obce Cítoliby, který se umístil na 5. místě kandidátky!

Na druhém místě je paní Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice, na třetím místě je Mgr. Bc. Tomáš Rieger, zastupitel města Ústí nad Labem a na čtvrtém paní Mgr. Iva Dvořáková, radní města Teplice.

Login Form