Informace o MS ODS Louny

MS ODS Louny má nyní 35 členů. Nejvyšším orgánem je sněm Místního sdružení, který na svém jednání 19.11.2017 zvolil jedenáctičlennou radu.

 Rada MS ODS Louny

Předseda MS Ing. Jan Vaic
Místopředseda Mgr. Richard Hájek
Místopředseda František Vágner
Pokladník MS Bc. Zdeněk Budil
Člen místní rady Pavel Brož
Člen místní rady Ing. Jan Kerner
Člen místní rady Mgr. Olga Kottová - odstoupila
Člen místní rady Eva Kleinová
Člen místní rady Adam Kočina
Člen místní rady Ing. Romana Krameriusová
Člen místní rady Ing. Bohumil Kurka

 

Zastoupení v orgánech města Loun

Členové ODS
 
Ing. Bohumil Kurka Zastupitel a radní města
Eva Kleinová Zastupitelka a radní města, místopředseda komise letního vábení, člen kulturní komise,
Mgr. Richard Hájek Člen finančního výboru
František Vágner Předseda dopravní komise
Ing. Jan Vaic Předseda komise CR, správní rada DADP
Pavel Brož Předseda investiční komise
Bc. Zdeněk Budil Člen sociální a bytové komise, člen dozorčí rady TSML
Jaroslav Lauterbach Člen dopravní komise
Ing. Jan Bernášek Člen kontrolního výboru zastupitelstva
MUDr. Tomáš Slavík Člen zdravotní komise
Mgr. Karel Švec Člen komise pro rodinu
   
Nečlenové ODS námi nominovaní  
Ing. Miloslav Bouda Zastupitel, člen finančního výboru
Mgr. Zdeněk Zákutný Člen komise pro výchovu a vzdělávání
Pavel Domecký Člen sportovní komise