Ing. Bohumil Kurka

Narodil jsem se 22. dubna1963. Po absolvování Gymnázia v Lounech jsem vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou Plzeň. Po úspěšném ukončení studia jsem v letech 1986 až 1987 absolvoval základní vojenskou službu. Poté jsem nastoupil jako strojník napáječek do Elektrárny Počerady. Tady jsem pracoval na pozici asistenta ředitele, pak technika přípravy a realizace investičních staveb a posléze koordinátora realizace oprav strojně technologických celků. V roce 1993 jsem se stal společníkem v ELNA Servis Počerady, s.r.o., kde jsem od roku 2010 prokuristou. . Život mi obohacuje má žena i celá rodina, ale neobejdu se ani bez svých zájmů a koníčků, kam patří sport (tenis, fotbal, lyžování, jízda na kole), a také psi, literatura a dobrá muzika.

Login Form