Splutí Ohre

Krajské volby 2016

Na podzim 2016 proběhly krajské volby, po kterých jsme skončili v opozici. Obhájili jsme 7 mandátů!

 

Počet členů

Ke dnešnímu dni má Místní sdružení ODS Louny 38 členů.

 

Komunální volby 2014

V komunálních volbách jsme získali 12,4% hlasů a tím 3 zastupitele. V Radě města máme 2 radní.

Kandidáti voleb do poslanecké sněmovny 2017

Regionální sněm Ústeckého kraje schválil jako lídra kandidátky v Ústeckém kraji pana Mgr. Karla Krejzu, místostarostu Litoměřic. Kandidátem z naší oblasti (okresu Louny) je pan Petr Jindřich, starosta obce Cítoliby, který se umístil na 5. místě kandidátky!

Číst dál...

Informace o MS ODS Louny

MS ODS Louny má nyní 38 členů. Nejvyšším orgánem je sněm Místního sdružení, který na svém jednání 9.3.2017 zvolil jedenáctičlennou radu.

Číst dál...

Ing. Bohumil Kurka

Narodil jsem se 22. dubna1963. Po absolvování Gymnázia v Lounech jsem vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou Plzeň. Po úspěšném ukončení studia jsem v letech 1986 až 1987 absolvoval základní vojenskou službu. Poté jsem nastoupil jako strojník napáječek do Elektrárny Počerady. Tady jsem pracoval na pozici asistenta ředitele, pak technika přípravy a realizace investičních staveb a posléze koordinátora realizace oprav strojně technologických celků. V roce 1993 jsem se stal společníkem v ELNA Servis Počerady, s.r.o., kde jsem od roku 2010 prokuristou. . Život mi obohacuje má žena i celá rodina, ale neobejdu se ani bez svých zájmů a koníčků, kam patří sport (tenis, fotbal, lyžování, jízda na kole), a také psi, literatura a dobrá muzika.

Členství v ODS

Pokud je Vám náš program sympatický, považujete Váš názor na svět kolem nás za podobný našim názorům, nezávazně nás kontaktujte na našem mailu info@ods-louny.cz, pokud si oboustranně porozumíme, rádi Vás přivítáme mezi svými členy.

 

Login Form